073-283502 myalapho@gmail.com

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย(รพ.สต.บุดี) และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้(รพ.สต.ตาเซะ)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย(รพ.สต.บุดี) และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้(รพ.สต.ตาเซะ)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง  ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพนักงานบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานกู้ชีพ พนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) นักวิชาการสาธารณสุข และนักโภชนาการ